Quy định và hình thức thanh toán

I. Thanh toán trực tiếp:

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp với nhân viên công ty tới làm việc tại địa chỉ khách hàng.

II. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Khách hàng chuyển khoản tới một trong số các tài khoản sau:
1. Ngân hàng Techcombank

  • Chủ TK: Đỗ Xuân Huỳnh

  • Số TK: 14021639909018 

  • Chi nhánh Hoàng Mai- Hà Nội

 

Các tin khác