Quá trình phân tích và phát triển các giả thiết trong thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất bao gồm quy hoạch, bố trí và thiết kế các không gian bên trong của công trình. Những vật chất này nhằm thỏa mãn những nhu cầu cơ bản về nơi ở, bảo vệ vào tạo điều kiện đến hình thức hoạt động của chúng ta, chúng nuôi dưỡng niềm hi vọng, chúng tác động đến trạng thái và nhân cách của chúng ta.

Mục tiêu cuối cùng của thiết kế nội thất là sự hoàn thiện các chức năng, làm phong phú tính thẩm mỹ và nâng cao tâm lý với không gian bên trong. Để đạt được điều này, thiết kế nội thất cần có một quá trình thiết kế cụ thể, đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí đã đề ra. Cụ thể như việc phân tích và phát triển các giả thiết trong thiết kế nội thất.

Mẫu thiết kế nội thất phòng khách chưng cư được Hoàng Gia thực hiên.

Khả năng xác định và hiểu được bản chất đầy đủ của việc thiết kế là phần thiết yếu của cách giải quyết. Cần xác định được các yếu tố cần thiết sau:

Cái gì đang tồn tại?

Các tư liệu vật chất/văn hóa;

Mô tả các yếu tố hiện có;

Cái gì có thể thay đổi? Cái gì không thể?

Mong muốn điều gì?

Xác định các yêu cầu, sở thích của người sử dụng;

Đề ra các mục tiêu, những yêu cầu về mặt chức năng;

Xác định hình ảnh và phong các thẩm mỹ

Sự kích thích và ý nghĩa về mặt tâm lý.

Điều gì có thể?

Có thể chọn cái gì? Cái gì không thể?

Có thể điều chỉnh cái gì? Cái gì không thể?

Cái gì được phép? Cái gì bị cấm?

Xác định giới hạn: về thời gian, chi phí, pháp lý, kỹ thuật.

Việc xác định các yếu tố sẽ được dùng trong việc sử dụng và bố trí chúng như thế nào vào các mô hình trong quá trình thiết kế.

Mô hình mặt bằng tổng thể căn hộ.

Mặc dù được thể hiện qua nhiều bước, qua trình thiết kế thường là một quá trình có nhiều chu kỳ hơn, từ việc phân tích, tổng hợp và đánh giá cẩn thẩn các thông tin có sẵn, các hiểu biết và các giải pháp có thể được cân nhắc kỹ cho đến khi đạt được sự phù hợp giữa những cái hiện có và những cái ước muốn.

Trước hết vấn đề thiết kế cần được xác định cụ thể. Việc xác định này bao gồm các biện pháp kỹ thuật mà giải pháp thiết kế phải thực hiện. Các mục tiêu cần được đề ra.

Việc phân tích cần phải chia ra các phần, được làm rõ các giá trị, phải xem xét các mặt của vấn đề. Việc phân tích này cũng liên quan đến việc thu thập các thông tin, có thể giúp chúng ta hiểu được bản chất của vấn đề và đưa ra các câu trả lời thích hợp. Ngay từ ban đầu cần phải hiểu được những mặt hạn chế nhằm giúp ta hình thành một giải pháp thiết kế.. Đối với bất kỹ vấn đề nào được đưa ra cần phải xác định xem có gì có thể thay đổi, cái gì không thể thay đổi. Mọi điều như hạn chế về tài chính, pháp lý hoặc kỹ thuật có thể tác động đến giải pháp thiết kế, do đó cần phải lưu ý tới.

Khi trải qua chu kỳ của quá trình thiết kế, thì sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề này sẽ rõ hơn. Các thông tin mới cần thiết có thể chưa được phát hiện làm thay đổi nhận thức và giải pháp của chúng ta về vấn đề này. Vì vậy việc phân tích này thường xảy ra liên tục trong quá trình thiết kế.

<Hoàng Gia - tổng hợp>

Các tin khác